І знову актуальною стає проблема радонової небезпеки

Л.В.Болотнікова, завідувач лабораторії фізичних факторів, Л.Р.Зайченко, лікар з радіаційної гігієни, В.Ф.Балмажи, інженер лабораторії, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»

В останні місяці нами виявлено зразу декілька випадків перевищення рівня радону в повітрі приміщень, власники яких не дали згоду на оприлюднення адрес, однак скажемо, що обидва випадки на території м.Одеси. Занепокоєні мешканці приміщень практично не мали уяви про радон, з якою метою його вимірюють та яку несе загрозу. У зв’язку з чим виникла необхідність ще раз говорити про радіацію і радон зокрема.

У процесі еволюції на людину діяв певний радіаційний фон, але про це не знали. Лише наприкінці ІХ сторіччя було виявлене явище радіоактивності і почалось інтенсивне вивчення і впровадження в практику радіаційно-ядерних технологій. Виявлено понад 200 радіоактивних елементів.

Вчені встановили, що основне дозове навантаження людина у більшості країн світу, в т.ч. в Україні, отримує за рахунок природних радіонуклідів.

Роль радону та продуктів його розпаду в опроміненні людини найвища серед усіх складових дози опромінення від природних джерел.За даними ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України» в структуру середньорічних доз опромінення населення України радон-222, що у повітрі житлових приміщень, вносить 72% (2,4 мЗв).

В Україні нормується радон в повітрі приміщень та питній воді.

Радон – це радіоактивний газ, що не має кольору, запаху, присмаку, у 8 разів важчий від повітря, потужний альфа-випромінювач. Він представляє небезпеку для людей, так як при вдиханні аерозолю повітря з радоном та дочірніми продуктами його розпаду радіонукліди накопичуються в найтонших структурах легень і опромінюють людину зсередини. В силу біологічних та фізико-хімічних причин іонізуюча дія його на бронхіальний епітелій при вдиханні дочірніх продуктів розпаду радону в 10 разів вища, ніж на інші органи і тканини. Радон при хронічному опроміненні може спровокувати рак легенів або лейкемію.

Та ризик раку легенів існує і при низьких активностях радону – курці у 25 разів чутливіші до радону ніж некурящі, бо при викурюванні цигарок виділяється ще й альфа-випромінювач полоній-218.

Міжнародний комітет радіаційного захисту (МКРЗ) неодноразово піднімав питання розрахунків ризиків від радону. Якщо у 1993р. ризик встановили 2,83*10-4РУМ-1 то сьогодні МКРЗ рекомендує коефіцієнт номінального ризику від опромінення радоном і його дочірніми продуктами 5*10-4РУМ-1 – майже вдвічі вищий! Крім того, планується до публікації переглянути дозові коефіцієнти радіонуклідів, що потрапляють не лише з повітрям, а й з продуктами харчування.

Сьогодні в економічно розвинутих країнах виміри радону проводяться не тільки спеціалізованими лабораторіями, а кожен громадянин може придбати побутовий радономір і вимірювати постійно рівень радону. Тим паче, що рівень активності радону в одному і тому ж приміщенні змінюється в залежності від пори року, часу доби, погодних умов, ритму життєдіяльності мешканців і багатьох інших причин.

Причиною високих значень об'ємних активностей радону в повітрі житлових приміщень може бути так званий стекеффект. Градієнт температур між повітрям приміщення і зовнішнім повітрям, що існує в зимовий період, призводить до перепаду тиску. У приміщенні створюється розрідження, яке в свою чергу, призводить до виникнення потоку повітря, що надходить в приміщення з ґрунту під будівлею. Хоча перепад тиску між повітрям приміщень і атмосферним повітрям невеликий, він виявляється достатнім для збільшення швидкості надходження радону в повітря приміщення в кілька разів. Цей ефект особливо істотний для приміщень з поганою ізоляцією від ґрунтового повітря.То ж коли виявили наявність перевищення рівня радону, то за його вмістом надалі слід ретельно слідкувати та приймати запобіжні заходи.

Необхідні виміри радону в існуючих житлових і виробничих приміщеннях та приміщеннях новобудов, а при будівництві варто проводити попереджувальне вивчення концентрації радону в ґрунтовому повітрі. Новий підхід до даної проблеми, імовірно, дозволить виключити із практики такі випадки, як повний перенос житлового селища на нове місце (сел. Акчатау, Джезказганська обл., Казахстан) або повна перебудова підприємства (заводу з виробництва великих інтегральних схем, Франція) чи знос житлового будинку (селище Немирівці, Вінницької області, Україна).

До непрямих факторів радонової небезпеки відносяться землетруси і зони активних тектонічних розламів земної кори, тому варто проведення повторних вимірів на вміст радону в повітрі приміщень після землетрусів.

Є роботи, що вказують на підвищення в рази вмісту радону в ґрунтах, забруднених нафтопродуктами. До речі, на виявленні супутнього радону в Іспанії розроблені методи пошуків нафтових плям.

Ряд публікаційвказують на негативний вплив радону на емоційний стан людей, що може впливати на аварійність та інші технологічні порушення, на які може впливати людський фактор.

Оскільки дозу опромінення від радонуможна суттєво знизити, необхідно вивчати радонову небезпеку й вживати належні заходи по їїусуненню.

Кожен громадянин чи підприємець області має змогу звернутися до ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (тел./факс 723-32-73 для довідок) та укласти договори на разові чи систематичні виміри радону-222 та потужності гамма-випромінювань в приміщеннях.

© 2018 Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України. Усі права захищені.
Розробка сайту та техпідтримка — net-tuning.com. Хостинг - JuraHost.com